Home » WYPOSA?ENIE POLICJI

WYPOSA?ENIE POLICJI


historia policjiPolska policja ma szeroki zakres wyposa?enia, do jakiego zalicza si? si?? fizyczn?, kajdanki i prowadnice, pa?ki, gazy dra?ni?ce, kaftany bezpiecze?stwa, psy i siatki obezw?adniaj?ce, konie s?u?bowe, pociski niepenetracyjne miotane wychodz?ce z palnej broni, pojazdy s?u?bowe, narz?dzia umo?liwiaj?ce obezw?adnienie napastnika poprzez energi? elektryczn?, ?rodki pirotechniczne maj?ce w?a?ciwo?ci og?uszaj?ce, a tak?e armatki wodne, http://polpak.org/soki/kaski ochronne, kolczatki drogowe.

http://momentsdayspa.pl