kontakt@mojakomenda.pl

Home » STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI


mundurPolicja to instytucja, która posiada szeroki zakres rozmaitych rodzajów służb, w tym policję kryminalną, prewencyjną, śledczą, wspomagającą. W tym ostatnim przypadku mowa jest o wspomaganiu w zakresie logistycznym, technicznym oraz organizacyjnym. Dodatkowo warto także dodać o policji sądowej, rozmaitych ośrodkach szkoleniowych, z czego za podstawowy uznaje się Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Co więcej, funkcjonują także placówki policyjne, instytuty o charakterze badawczym czy oddziały prewencyjne i pododdziały antyterrorystyczne. Jeżeli zaistnienie  natomiast taka potrzeba i będzie to w konkretny sposób uzasadnione, Komendant Główny Policji ma opcję powołania także innych typów jednostek policyjnych i służb, ale to już kwestia indywidualnych okoliczności.

W ramach działalności Policji wydziela się szeroki zakres rozmaitych jednostek policyjnych, na jakie składają się między innymi- Komenda Główna Policji, CBŚ czyli Centralne Biuro Śledcze, Komendy Wojewódzkie Policji działające dla każdego regionu, Szkoły Policji, z czego jak już wyżej wspomnieliśmy za nadrzędny ośrodek szkoleniowy, do którego trafia każdy świeżo upieczony i przyjęty w struktury policji funkcjonariusz – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Dodatkowo wydziela się także Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołę Policji w Katowicach, jak również na obszarze Słupska czy Piły.

Nie można także zapomnieć o także mającym ogromne zasługi – Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Jeżeli chodzi o funkcje osób stojących na czele tejże instytucji, to warto wymienić Komendanta stołecznego, który jest nadrzędną http://www.apartamenty.in/pl/apartamenty osobą w policji, bowiem jest on zarządzającym całą instytucją na skalę krajową. Jego praca realizowana jest natomiast w strukturach Komendy Stołecznej Policji będącej narzędziem pomocniczym dla komendanta stołecznego instytucji. Działa ona na terenie Warszawy i skupia w swoim prosperowanie także dziewięć innych powiatów, do jakich obowiązkowo zaliczyć należy nowodworski, pruszkowski, grodziski, legionowski, miński, otwocki, piaseczyński, wołomiński i warszawski zachodni.

Na terenie naszego kraju funkcjonują rozliczne posterunki, w skład których wchodziło jeszcze w 2008 roku 822 oddziały. Sukcesywnie natomiast ich liczbę zaczęto wraz z biegiem czasu zmniejszać. Efektem tego było osiągnięcie w tym aspekcie stanu dokładnie 692 posterunków na dzień czerwiec 2012. W końcówce 2015 roku natomiast oddziałów tych było już jedynie 399.

http://jakubisiak.pl/nagrobki-warszawa/