Policja

Policja

Policja jest to instytucja, jaka pełni w zakresie narzucanych jej ról, funkcji itd., naprawdę bardzo szerokie pole działania. Mowa na przykład o służbie interwencyjnej, patrolowej, patrolowo-interwencyjnej, do tego dochodzi drogówka, policjanci od roboty papierkowej i od przyjmowania zgłoszeń, działający stacjonarnie, to jest nie w terenie, jak również na komendzie, a także funkcjonariusze prewencyjni. Niedawno przeprowadzone zostały badania statystyczne, które potwierdzają jednak, że niestety ale nasi rodacy dość słabo rozróżniają w ogóle zakres działania funkcjonariuszy policji i służby w jej obrębie działające, to sprawia, że często nie mamy w ogóle świadomości o tym, jak wieloma kwestiami zajmują się funkcjonariusze.

Przecież to oni także kontrolują prawidłowość przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zwiększając codzienne bezpieczeństwo na lokalnych trasach, to oni prowadzą tajne akcje, które mają na celu wyeliminowanie rozmaitych form zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, oni także zabezpieczają masowe przedsięwzięcia rozrywkowe i kulturalne, a bez nich różnie mogłyby się one kończyć. Celem i funkcją pracy policjantów jest między innymi wykrywanie przestępców, łapanie przestępców, przeciwdziałanie przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, narkotykowej, kradzieżom, dewastacjom, zagrożeniom występującym na rynku, ochranianie imprez sportowych, koncertów, wydarzeń w postaci wielorakich manifestacji, zgromadzeń itd.

, niedopuszczanie do powstawania zagrożeń na osiedlach oraz ulicach, przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi wielorakimi towarami i ogólnie powstrzymywanie wyłudzeń, oszustw na szeroką skalę, prywatnych incydentów związanych z kradzieżami i oszustwami, nielegalnego obrotowi produktów itd. W badaniu statystycznym, jakie zostało przeprowadzone w formie ankiety stosunkowo niedawno, grupa respondentów odpowiedziała na pytanie związane także z oceną ogólną działania funkcjonariuszy.

Na tej podstawie stwierdzono, że funkcjonariusze w Polsce zachowują się kulturalnie, są uprzejmi w odniesieniu do wszelkiej grupy osób, w tym mają dobre podejście do ludzi niepełnosprawnych, starszych, chętnie w całym kraju włączają się w profilaktyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, działają też na wydarzeniach o charakterze charytatywnym. Z pojęciem policji utożsamiana jest także straż miejska, która jest obecna we wszystkich większych miejscowościach. Zajmuje się ona czuwaniem nad bezpieczeństwem w zakresie porządku publicznego. Mowa o pogadankach w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, karaniu mandatami za niedostosowanie się do przepisów obowiązujących nie tylko w zakresie na przykład odgórnie ustalonego zbioru zasad w obrębie ruchu drogowego, ale także kary pieniężne wystawiane są za niedostosowanie się do reguł występujących w regulaminie funkcjonowania w danym mieście, co ustalane jest przez Radę Miasta danej miejscowości.

Przykładem może być chociażby Rzeszów, gdzie obowiązuje strefa płatnego parkowania. Oznacza to, że jeżeli kierowcy – czy to miejscy, czy z zewnątrz, odwiedzający stolicę Podkarpacia nie dostosują się do tych reguł panujących w ścisłym centrum miasta, mogą spodziewać się przede wszystkim mandatów karnych. Nad tym aspektem czuwają natomiast właśnie opisywani funkcjonariusze. Straż Miejska ma za zadanie kontrolować niewłaściwe i niepożądane zachowania lokalnej młodzieży – spożywanie alkoholu w miejscach publicznych przez nieletnich, jak i dorosłych, kontrolowanie wagarujących, pilnowanie ładu w okolicach miejskich szkół itd.

– autor artykułu