kontakt@mojakomenda.pl

Home » Policja » POLICJA – ZADANIA I UPRAWNIENIA

POLICJA – ZADANIA I UPRAWNIENIA


policjanciPolicja realizuje swoją prace w oparciu o ściśle określone zadania, jakie na mocy wspomnianej w pierwszych zakładkach niniejszej strony ustawy o policji zostały jej odgórnie narzucone. Mowa tu przede wszystkim o obowiązkach funkcjonariuszy związanych z ogólnym panowaniem nad ładem i porządkiem publicznym w celu zapewniania społeczności zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony życia. Celem działalności funkcjonariuszy okazuje się także gwarantowanie dobrych warunków w działalności miejsc publicznych oraz spokój w transporcie i komunikacji publicznej, a także ruchu drogowym. Co więcej, policja czuwa także nad tym, aby nie było wypadków na zbiornikach wodnych, patrolując te obszary, wykrywa i maskuje przestępców, a także podejmuje kroki w celu ich uchwycenia. Podobnie reguluje też popełnianie wszelkiego typu wykroczeń.

Dobrze zorganizowane komendy oraz przykładający się do swoich prac funkcjonariusze obowiązkowo muszą też podejmować działania profilaktyczne, jakimi są rozmaite zabiegi prewencyjne. Mają one ograniczyć negatywne zjawiska, w tym przestępstwa i wyeliminować wykroczenia. W ten sposób można docelowo doprowadzić do ograniczenia zachowań kryminogennych, a nawet je stopniowo likwidować. W tym aspekcie bardzo istotne jest jednakże, aby instytucja policji była świetnie działająca na zasadzie zwartej i spójnej współpracy z wszystkimi jednostkami. Policja zajmuje się także przestrzeganiem rozmaitych norm, ustalonych reguł, przepisów wynikających z kodeksów administracyjnych, drogowych, zasad porządkowych. Policja zarządza kryminalnymi informacjami gromadzonymi na podstawie podejmowanych przez nią działań, a w konsekwencji tego umożliwia kompleksowe przygotowywanie baz danych Systemu Informacyjnego http://elektrotechmed.com/serwis-koncentratorow-tlenu/ Schengen. To co wymieniamy to jednakże zaledwie kilka podstawowych obowiązków, jakie przypisywane są bezwzględnie policji jako instytucji w ogóle. Wiele zadań, jakie są na nią nakładane narzucone są natomiast z tytułu wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz obowiązującego w naszym kraju, tak jak we wszelkich innych państwach członkowskich, zasad unijnych, wspólnych. Policja kontroluje także pracę straż gminnych, miejskich, specjalistyczne formacje, jakie cechują się uzbrojeniem.

Zadania policji to natomiast jedno, zupełnie czymś innym okazują się natomiast uprawnienia tej instytucji. Ustawowo, funkcjonariusze mają wywiązywać się z realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, administracyjno-porządkowych oraz dochodzeniowo-śledczych. W konsekwencji tego posiadają rozliczne przywileje, jakie śmiało określić można uprawnieniami. Jest to prawo do legitymowania po to, aby sprawdzić czy tez ustalić czyjąś tożsamość. Mogą zatrzymywać wedle zasad o tym mówiących w Kodeksie postępowania karnego oraz innych podobnych ustaw. Są zobowiązani do tego, aby zatrzymywać ludzi z ograniczeniem wolności, którzy  mając wyjście przepustkowe, nie zgłosili się samodzielnie do zakładu czy aresztu. Jeżeli ktoś stwarza wyraźne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia, życia innych obywateli społecznych, również funkcjonariusz ma wobec niego możliwość zatrzymania siłą. Kodeks postępowania karnego dopuszcza też przeszukiwanie – zarówno pomieszczeń, jak i ludzi. Co więcej, policja ma prawo do kontroli osobistej, a także sprawdzania bagaży, środków transportu, miejsc. Rejestruje i monitoruje okoliczności zdarzenia, śledzi miejsca publiczne, w jakich do czegoś dochodzi, bada konkretne przypadki na wszelkie możliwe, ale zgodne z przepisami prawnymi sposoby.

całoroczne domy z bali drewnianych pod klucz