Home » NUMER 112

NUMER 112


kontaktJe?eli decydujesz si? na to, aby nawi?za? kontakt z policj?, koniecznie powiniene? zna? numer alarmowy 112. Jest to numer obowi?zuj?cy na terenie ca?ej Unii Europejskiej, ktry pozwala na to, masaż krakówaby po??czy? si? z Centrum Powiadamiania Ratunkowego zarwno za po?rednictwem telefonw stacjonarnych, jak rwnie? telefonw komrkowych. Wprowadzono to po??czenie w 1991 roku, a jego funkcjonowanie zosta?o regulowane poprzez dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 7 marca 2002 roku. Warto wiedzie?, ?e ten numer dzia?a tak kompleksowo, ?e nie jest wymagane posiadanie w telefonie karty SIM czy te? odblokowywanie klawiatury.

https://deckpol.pl/produkty/elewacje-kompozytowe.html