Jak zostac policjantem

Zostać funkcjonariuszem policji w naszym kraju wcale nie jest łatwo, jak mogłoby się to wydawać. Jest to bardzo ciężka praca, która wymaga nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale również i sprawności oraz sprytu, a także odporności psychicznej. Trzeba zachowywać się obiektywnie, profesjonalnie, odważnie, po prostu nie każdy nadaje się do pełnienia tejże profesji konieczne jest zatem przede wszystkim wybieranie na te stanowiska osób ze stosownymi predyspozycjami. Na policjanta trzeba spełnić szereg rozmaitych wymogów formalnych i edukacyjnych. Po pierwsze, powinniśmy cieszyć się nieposzlakowaną opinią, nie mieć do tej pory żadnych kar, żadnych wyroków, nawet niekoniecznie bardzo poważnych, co także i takich drobiazgów jak niezapłacone mandaty itd. Kolejna kwestia to obowiązek posiadania polskiego obywatelstwa, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie odpowiedniego nastawienia psychicznego, co sprawdzone zostaje przez test psychologiczny, jaki jest obowiązkowy do zdania.

Ponadto musi dać rękojmię przestrzegania tajemnicy zawodowej , znać biegle wszelkie przepisy, które ciągle ulegają jakimś przeobrażeniom, mieć świetną kondycję fizyczną, cechować się minimalnie średnim wykształceniem, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, umieć się podporządkować formalnej, narzucanej mu dyscyplinie. Zanim złożysz jednakże dokumenty, trzeba popatrzeć czy w ogóle jest ogłoszenie o organizowanym na policjanta w danej komendzie czy placówce bądź instytucji stosownym konkursie. Musimy dokładnie wypełnić formularz w postaci kwestionariusza osobowego oraz dostarczyć dokumenty i podanie o przyjęcie. Później zaczyna się skomplikowana i wyjątkowo ciężka rekrutacja, którą przechodzą wyłącznie najlepsi – tak sprawnościowo, jak i pod względem odporności psychicznej.

– autor artykułu