kontakt@mojakomenda.pl

Home » HISTORIA POLICJI

HISTORIA POLICJI


policja zadaniaInstytucja jaką jest policja stworzona została w dniu 24 lipca 1919 roku i powstała ona w oparciu o ustawę Sejmu II Rzeczypospolitej. W związku z tym, że utworzono jej torby papierowe organizm właśnie wtedy, na pamiątkę, dzień 24 lipca określany jest jako swego rodzaju święto Policji. Na mocy ustawy, o której wspomnieliśmy policja w naszym kraju uchodzi za organ wykonawczy władz państwowych oraz samorządowych, a jej nadrzędnym zadaniem, w celu realizacji którego została powołana jest zapewnienie maksymalnej ochrony i pełnego bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego. Tak informuje artykuł 1 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z danymi historycznymi, w 1939 roku policja posiadała jakieś trzydzieści tysięcy funkcjonariuszy. Tak wyglądał ówczesny korpus policyjny. Wraz z początkiem działań wojennych, realizowanych w ramach II Wojny Światowej, doszło do śmierci niemal dwóch tysięcy policjantów. Najwięcej zginęło w okresie kampanii wrześniowej. Z kolei kilka razy tyle trafiło do sowieckiej niewoli. Warto dodać, iż jednocześnie na wiosnę 1940 roku wymordowano niemal sześć tysięcy policjantów. Większość z nich spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje detektyw gdańsk. To gigantyczna nekropolia policyjna, która uchodzi za największą na świecie. Została ona otworzona w 2000 roku i od tego momentu funkcjonuje. Została poświęcona w dniu 2 września wcześniej wspomnianego rocznika.

Policja Polska, która pierwotnie potocznie była  określana mianem instytucji policji granatowej została powołana w okresie Generalnego Gubernatorstwa, a miało to miejsce 17 grudnia 1939 roku. W dniu 1 sierpnia 1944 roku z kolei doszło do wybuchu Powstania Warszawskiego, a wtedy to zdecydowano się na oficjalne rozwiązanie struktur policji krajowej. Sytuacja zmieniła się natomiast niewiele później, bo tego samego roku, lecz 7 października, kiedy to wprowadzono dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Na jego mocy doszło do stworzenia Milicji Obywatelskiej, jaka utworzona została przez komunistów. Początkowo znalazło się w niej sześćdziesiąt tysięcy funkcjonariuszy zwanych milicjantami. Policję w dzisiejszym rozumieniu tejże instytucji powołano natomiast 6 kwietnia 1990 roku. Miało to miejsce na skutek przeszłej transformacji ustrojowej, a było inicjatywą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ważną dla instytucji datą okazał się dzień 27 września 1990 roku, bowiem wtedy Policja stała się na nowo członkiem Interpolu. Do International Police Association natomiast znanego pod skrótem IPA trafiła 23 grudnia 1991 roku.