NABR DO POLICJI

Ka?dy, kto chcia?by si? dosta? do policji, musi spe?ni? szeroki wachlarz kwestii formalnych i wysokich wymaga?. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa, nieposzlakowan? opini?, w[...]

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Centrum Powiadamiania Ratunkowego to nic innego jak CPR a wi?c w t?umaczeniu na j?zyk angielski Public SafetyAnswering Point. Jest to system zwarty i jednolity, ktry zosta? stworzony w celu przyjmowa[...]

POLICJA ZADANIA I UPRAWNIENIA

Policja realizuje swoj? prace w oparciu o ?ci?le okre?lone zadania, jakie na mocy wspomnianej w pierwszych zak?adkach niniejszej strony ustawyo policji zosta?y jej odgrnie narzucone. Mowa tu przede [...]